Suchy lód

Suchy lód

Suchy lód - jest to zestalony dwutlenek węgla CO2, otrzymywany z ciekłego CO2, znajdującego się pod ciśnieniem, przez szybkie rozprężanie do ciśnienia atmosferycznego (1013,25 hPa) i następnie sprasowanie. Stosowany do oziębiania (nie zawilgaca oziębianych materiałów) w chłodnictwie samodzielnie lub jako składnik mieszanin oziębiających, np. z acetonem, alkoholem metylowym i eterem dietylowym.

Właściwości:

W warunkach normalnych suchy lód nie topi się lecz sublimuje w powietrzu (pobierając ciepło), czyli zmienia stan skupienia ze stałego w gazowy, z pominięciem stanu ciekłego. Proces ten powoduje samorzutne ochłodzenie się suchego lodu do temp. -78,5 °C.

Suchy lód klasyfikuje się w średniej półce cenowej i jest powszechnie wykorzystywanym środkiem chłodzącym w laboratoriach, chłodniach przemysłowych i przy transportowaniu szybko psujących się produktów spożywczych. Suchy lód w blokach można stosunkowo długo przechowywać w pojemnikach izolowanych termicznie bez konieczności dodatkowego ich chłodzenia, np. w opakowaniach styropianowych umieszczonych w specjalnych kontenerach straty suchego lodu wynoszą około 4% na dobę.

Nieizolowane duże bloki suchego lodu sublimują dość powoli. Np. blok o objętości 1 dm3 sublimuje w temperaturze pokojowej w zamkniętym pomieszczeniu ok. 2-3 godzin. Sublimację tę można przyspieszyć poprzez rozbicie bloków na drobniejsze fragmenty, poprzez polewanie ich wodą lub za pomocą rozpuszczalników organicznych takich jak np. aceton.

suchy lód

W łaźniach laboratoryjnych suchy lód stosuje się zazwyczaj w postaci mieszaniny chłodzącej składającej się z rozdrobnionego suchego lodu i rozpuszczalnika organicznego o niskiej temperaturze krzepnięcia (< -80° C), np. aceton lub etanol.

Dzięki temu posiada coraz większe zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, tj.:

  • chłodzenie w przemyśle mięsnym, kriomielenie,

  • catering,

  • przemysł lotniczy,

  • czyszczenie suchym lodem,

  • działanie bakteriostatyczne,

  • przechowalnictwo lodów,

  • transport i magazynowanie produktów w niskich temperaturach w biotechnologii, medycynie, przemyśle spożywczym.

W transporcie materiałów laboratoryjnych najczęściej wykorzystujemy trzy rodzaje wielkości suchego lodu w zależności od potrzeb:

  • Ø 5 mm (rys. 1)

  • Ø 16 mm (rys. 2)

  • bryły (rys. 3)