Pomiar temperatury

Pomiar temperatury dokonywany jest za pomocą elektronicznego dwukanałowego rejestratora temperatury AZ 9881 z wbudowaną drukarką. Temperatura może być mierzona w trzech trybach pomiarowych:

  • pomiar jednorazowy;
  • pomiar wielokrotny z zapisem do pamięci;
  • funkcja automatycznego gromadzenia danych do pamięci;

Rejestrator wyposażony jest w dwie sondy wykonane z materiału o nazwie "inconel". Pomiar wykonywany jest w zakresie temperatur od -180°C do + 250°C z dokładnością pomiaru ± 0,1% wskazania + 0,7°C. Częstotliwość pomiaru można ustawić od 1s do 120 min.

Dzięki wbudowanej drukarce, wyniki pomiaru z datą i godziną mogą być wydrukowane bezpośrednio u Klienta oraz przesłane do komputera PC w celu archiwizacji.